Město Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Aktuality

Zobrazeno 361-390 ze 508
Informace ke třídění drobného kovového odpadu

Informace ke třídění drobného kovového odpadu

Datum: 2. 10. 2020

Město Kostelec na Hané si ve spolupráci se společností FCC Prostějov, s.r.o. připravilo novinku ve třídění odpadů z domácností. Od 1.10.2020 je možné drobný kovový odpad ukládat do žlutých kontejnerů, které původně sloužily pouze pro plast a nápojové kartony.
Drobným kovovým odpadem jsou myšleny zejména PLECHOVKY OD NÁPOJŮ A KONZERV, KOVOVÉ TUBY, ALOBAL, KOVOVÉ ZÁTKY, VÍČKA, KRABIČKY, HŘEBÍKY, ŠROUBKY, KANCELÁŘSKÉ SPONKY a další DROBNÉ KOVOVÉ ODPADY.
Na všechny žluté kontejnery na sběrných hnízdech bude v nejbližší době doplněna samolepka s informací o ukládání kovů. Třídit drobné kovy však můžete již nyní, a to jak na sběrných hnízdech, tak i do žlutých nádob, které máte v domácnosti.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY

Datum: 27. 9. 2020

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky je možné nahlásit na tato tel. číslo 725 132 527.

Oznámení o uzavření městského úřadu ve středu 30. 9. 2020

Datum: 26. 9. 2020

Oznamujeme občanům, že z technických důvodů bude městský úřad ve středu 30. září 2020 pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

1

PANAMA A KOSTARIKA - CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Datum: 14. 9. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás zve na cestovatelskou přednášku, která se uskuteční v pátek 25. září v 17 hodin v Městské knihovně. Panamou a Kostarikou Vás provedou manželé Alena a Jiří Márovi.

.

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Datum: 31. 8. 2020

Město Kostelec na Hané z důvodu realizaci přeložky vodovodního řadu oznamuje přerušení dodávky pitné vody ve čtvrtek 10. září 2020 od 8:00 - 14:00 hodin v níže uvedených oblastech.

.

Městská knihovna Kostelec na Hané - Beseda s regionální autorkou Zuzanou Švédovou

Datum: 31. 8. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás srdečně zve na besedu s regionální autorkou Zuzanou Švédovou, která se uskuteční v pátek 11. září 2020 v 17:00 hodin v Městské knihovně.

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 25. 8. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 17. září 2020 v době od 07:30 hod. do 11:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedené oblasti.

.

JAKUBSKÁ POUŤ

Datum: 14. 7. 2020

Římskokatolická farnost v Kostelci na Hané pořádá v neděli 26. července 2020 Jakubskou pouť, kterou zahájí mše svatá v 09:30 hod. Odpolední program pak bude pokračovat ve farním areálu a to od 14:30 hod.

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 13. 7. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 14. srpna 2020 v době od 07:30 hod. do 14:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech

1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 23. 6. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 8. července 2020 v době od 07:30 hod. do 16:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 5. 6. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 1. července 2020 v době od 07:30 hod. do 15:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 25. 5. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 17. června 2020 v době od 07:30 hod. do 15:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

Informace pro občany – výdej kompostérů

Datum: 25. 5. 2020

Město nabízí občanům možnost pořízení plastového kompostéru. Kontakt pro bližší informace: Ing. Jiří Štěpán, tel. 582 374 091, mob. 602 477 929, email muinvestice@kostelecnh.cz.

2

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 18. 5. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 3. června 2020 v době od 07:30 hod. do 09:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 18. 5. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 3. června 2020 v době od 09:00 hod. do 11:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Datum: 18. 5. 2020

Od 25.5.2020 si mohou občané požádat o přidělení přístupových údajů do databáze vývozu odpadu pro své číslo popisné. Požádat může majitel nemovitosti (domu nebo bytové jednotky), a to emailem na mistostarosta@kostelecnh.cz. Do emailu prosím uveďte kontaktní údaje (minimálně jméno a příjmení) a číslo popisné, pro které přístupové údaje požadujete. V případě, že bude žádat osoba, která není majitelem nemovitosti, tak do emailu přiloží i písemný souhlas (např. formou plné moci) podepsaný vlastníkem nemovitosti.

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KOSTELCI NA HANÉ V OBDOBÍ OD 4. 5. – 22. 5. 2020

Datum: 30. 4. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané bude v tomto období fungovat v omezeném režimu a provoz bude obnovován postupně. Otevírací doba pro veřejnost bude v tomto období vždy v pondělí (tj. 4., 11., 18. 5.) v obvyklé době tj. od 9.00 – 17.00 hodin (polední pauza od 11.30 – 12.30).

Do knihovny můžete vstupovat pouze jednotlivě, a to s ochranou úst a dýchacích cest a po použití dezinfekce na ruce.

Vyčkejte prosím, až odejde čtenář před vámi, a dodržujte rozestupy min. 2 metry.

Přístup bude pouze k výpůjčnímu pultu a knihovna bude v tomto období sloužit především k vracení knih.

Pokud si budete chtít přece jen odnést nějakou knihu domů, informujte o tom knihovnici nejlépe předem, telefonicky či mailem (588 882 149, knihovna.kostelec@mail.cz), případně vám budou knihy nachystány na místě.

Z knihovny je možné odnést si maximálně 4 výpůjčky. Počítejte s tím, že nabídka knihovny bude v této době omezená, protože všechny vrácené knihy musí být několik dní ponechány v karanténě.

Služby, jako je kopírování, tisk, skenování dokumentů a internet pro veřejnost, nebudou dočasně poskytovány.

Děkujeme za pochopení. Jiným způsobem by nešla zajistit bezpečnost a dodržet veškerá vládní nařízení.

.

Přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 27. 4. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 25.05.2020 od 07:30 hod do 15:00 hod.

Úřední hodiny Finančního úřadu

Datum: 21. 4. 2020

Finanční úřad pro Olomoucký kraj tímto informuje veřejnost o změně úředních hodin podatelen, které jsou od 20. dubna 2020 opět v rozsahu před přijetím mimořádných opatření.

Podatelny Finančního úřadu pro Olomoucký kraj a jeho územních pracovišť v Olomouci, Šternberku, Prostějově, Přerově, Hranicích, Šumperku, Zábřehu na Moravě a Jeseníku jsou otevřeny veřejnosti v době:

Pondělí 8:00 – 17:00 hodin
Úterý 8:00 – 15:30 hodin
Středa 8:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin
Pátek 8:00 – 14:00 hodin

foto

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 14. 4. 2020

Z důvodu plánovaných údržbových a revizních prací bude v pondělí 27. dubna, v níže uvedených částech města, přerušena dodávka elektrické energie.

ZPŮSOB ÚHRADY MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V NOUZOVÉM STAVU

Datum: 8. 4. 2020

Z důvodu vyhlášení „NOUZOVÉHO STAVU A OMEZENÍ POHYBU OSOB“ doporučujeme platit poplatky na bankovní účet.

SBĚRNÝ DVŮR KOSTELEC NA HANÉ

Datum: 6. 4. 2020

Od 8.4.2020 bude sběrný dvůr v Kostelci na Hané otevřen.
Pokyny pro návštěvníky sběrného dvora v období koronavirové pandemie:

• vjezd bude vždy umožněn pouze jednotlivě a to na výzvu obsluhy sběrného dvora (SD)
• v rámci jednotlivých vjezdů prosíme o minimalizaci počtu zapojených osob (1 vozidlo=1 osoba)
• zákazníci jsou povinni se řídit pokyny obsluhy SSD
• vstup do prostoru SD bude umožněn pouze s ochrannou rouškou úst i nosu, doporučujeme i rukavice
• zákazníky prosíme o dodržování bezpečného odstupu od obsluhy a ostatních zákazníku minimálně 3m a to jak před SD, tak v prostorách SD
• zákazníky SD prosíme o dodržování základních hygienických pravidel

Náhradní termín svozu odpadů - Velikonoce 2020

Datum: 6. 4. 2020

Náhradní termín svozu odpadů - Velikonoce 2020

Ve čtvrtek 16. 4. 2020 se svoz bio odpadů neprovádí, termín svozu bude posunut o 1 den – tzn. na pátek 17.4. 2020.

Obec Určice - veřejná výzva - výběrové řízení na pozici hlavní účetní

Datum: 6. 4. 2020

Výběrové řízení na pozici hlavní účetní.

FCC - Postup jak nakládat s odpady v době epidemie!!

Datum: 27. 3. 2020

Pokyny firmy FCC ke svozu odpadů naleznete v níže uvedených dokumentech:

OZNÁMENÍ POŠTY V KOSTELCI NA HANÉ

Datum: 23. 3. 2020

Pošta v Kostelci na Hané oznamuje, že od dnešního dne se upravuje otevírací doba pro veřejnost. Otevřeno bude od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Pro seniory nad 65 let je určen čas od 8.00 do 9.00 hod.

Jídelna Kostelec na Hané - Sdělení pro občany

Datum: 21. 3. 2020


Jídelna Kostelec na Hané – Coufalová Catering s.r.o. sděluje občanům, že vzhledem k aktuální situaci není možné vydávat stravu do jídlonosičů. Strava bude vydávána pouze v jednorázových obalech, které budou pro seniory zdarma. Pro ostatní strávníky bude účtován příplatek 8,- Kč.

Aktuální informace COVID-19 1

Aktuální informace COVID-19

Datum: 20. 3. 2020

.

KORONAVIRUS - INFORMACE

Datum: 18. 3. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 18.3.2020
č. 247 a č. 249

NAŘÍZENÍ O POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

Datum: 18. 3. 2020

Ven už jedině s rouškou nebo jinou ochranou obličeje!!

Od dnešních 12 hodin vchází v účinnost Rozhodnutí hejtmana Olomoucký kraj o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochraných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Olomouckého kraje.

Tento zákaz je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášen krizový stav.

Zobrazeno 361-390 ze 508

Rychlý kontakt

Město Kostelec na Hané
Jakubské nám. 138
798 41 Kostelec na Hané

Tel. 582 373 203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz

 

Úřední dny

Pondělí: 8:00-11:30 / 12:30-17:00
Středa:   8:00-11:30 / 12:30-17:00

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 20/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/9 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Den svatého Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.