Město Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Aktuality

Zobrazeno 241-270 ze 407

Změna otevírací doby Městského úřadu Kostelec na Hané

Datum: 19. 3. 2021

Informujeme občany, že od pondělí 22. 3. 2021 se opět rozšiřují otevírací hodiny městského úřadu pro veřejnost.

Pokladna, matrika, evidence obyvatel, stavební úřad, životní prostředí budou otevřeny následovně:

Pondělí 12:30-17:00
Středa 12:30-17:00

Informace starosty města k současné situaci

Datum: 27. 2. 2021

Vážení občané našeho města. V pátek 26. února 2021 Vláda ČR schválila nouzový stav a rozhodla o zpřísnění opatření pro obyvatele České republiky. Od 1. 3. 2021 se zavírají školky, základní školy, dětská hřiště, výrazně se omezuje pohyb občanů a uzavírají se další obchody.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!! - ZMĚNA V HARMONOGRAMU VÝVOZU ODPADU

Datum: 24. 2. 2021

ZMĚNA V HARMONOGRAMU VÝVOZU ODPADU

Změna otevírací doby Městského úřadu Kostelec na Hané

Datum: 17. 2. 2021

Informujeme občany, že na základě změny vládních epidemiologických opatření se od pondělí 22. 2. 2021 pro veřejnost opět rozšiřují otevírací hodiny městského úřadu, a to následovně:
Pondělí 8:00-11:30 - 12:30-17:00
Středa 8:00-11:30 - 12:30-17:00

.

Odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace - stočné 2021

Datum: 17. 2. 2021

Odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace - stočné 2021

COVID-19 Registrace občanů ve věkové kategorii 80+ do Centrálního rezervačního systému

Datum: 18. 1. 2021

Od 15. ledna 2021 se mohou občané ve věkové kategorii 80+, kteří májí zájem o očkování proti COVID-19, registrovat do Centrálního rezervačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR.
Město Kostelec na Hané nabízí těmto občanům s registrací pomoc. Zájemci se mohou dostavit na městský úřad, do kanceláře matriky, ke slečně Hynštové, v úřední dny pondělí a středa, od 12 do 17 hodin.

Tříkrálová sbírka

Datum: 8. 1. 2021

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci, bylo vedením Arcidiecézní charity Olomouc rozhodnuto, že se na počátku ledna 2021 tradiční Tříkrálové koledování neuskuteční.
Můžeme tedy přivítat tříkrálové koledníky ONLINE, vice na www.trikralovasbirka.cz.
Do Tříkrálové sbírky je možné přispět i hotovostí do tzv. stacionárních pokladniček. V Kostelci na Hané jsou pokladničky umístěny v kostele Sv. Jakuba staršího a na městském úřadě. V kostele bude možno přispět do pokladničky během bohoslužeb a na městském úřadě na pokladně v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 12.00 hod. do 17.00 hod. Pokladničky budou umístěny na obou místech do 24.1.2021.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM - LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Datum: 4. 1. 2021

Upozorňujeme občany, aby v případě likvidace živých vánočních stromků využili velkoobjemový kontejner na větve, který je umístěn vedle sběrného dvora.

Matrika městského úřadu Kostelec na Hané - UZAVŘENA

Datum: 4. 1. 2021

Oznamujeme občanům, že z důvodu nemoci je matrika Městského úřadu Kostelec na Hané až do odvolání uzavřena.

Výběr poplatků v měsíci lednu 2021

Datum: 4. 1. 2021

Upozorňujeme občany, že z důvodu probíhajících inventur se poplatky za komunální odpad a psa začnou na pokladně městského úřadu vybírat až od 1. 2. 2021. Poplatky můžete nyní hradit bezhotovostním převodem na účet 1501940329/0800. VS pro úhradu poplatků Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 582 374 680 nebo na emailu mupokladna@kostelecnh.cz.

Poplatek za komunální odpad činí pro rok 2021 624,- Kč.
Poplatek za psa 200,- Kč (za jednoho psa) nebo 300,- Kč (za druhého a každého dalšího psa).

Oznámení o provozní době městského úřadu

Datum: 21. 12. 2020

Oznamujeme občanům, že od 22. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bude městský úřad pro veřejnost uzavřen.

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU NA ROK 2021

Datum: 10. 12. 2020

Příloha

Nový portál evidence odpadů

Datum: 27. 11. 2020

Vážení spoluobčané,
z důvodu zkvalitňování služeb přechází v současné době společnost FCC Prostějov, s.r.o. na nový informační systém evidence výsypů odpadových nádob. Aktuálně dochází k migraci dat do nového webového portálu a současně probíhá jeho finální odladění. Protože není možné udržovat dva informační systémy v aktuální podobě, nebudou data na původním portálu MSW aktuální. Nový plně funkční informační systém by měl být k dispozici nejpozději od 1. 1. 2021. Děkujeme za pochopení.

Městská knihovna Kostelec na Hané

Datum: 16. 11. 2020

Oznamujeme občanům, že od středy 18. 11. 2020 bude Městská knihovna Kostelec na Hané otevřena pro veřejnost.

Provozní doba Městského úřadu Kostelec na Hané od 18. 11. 2020

Datum: 16. 11. 2020

V období platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je upravena provozní doba městského úřadu takto:

PONDĚLÍ 12:00 - 17:00 hod.
STŘEDA 12:00 - 17:00 hod.

Pro podatelnu mimo tyto stanovené dny platí, že podání je možno učinit vhozením písemnosti do schránky u vstupu do budovy radnice.

Dále prosíme občany, aby ve svém zájmu úřad navštěvovali jen v neodkladných záležitostech, pokud je to možné, aby platby řešili bezhotovostně a pokud potřebují konzultaci, aby v ideálním případě využili telefonní spojení.

Žádáme občany, aby při návštěvě budovy městského úřadu nosili roušku nebo jiné ochranné pomůcky a dbali všech hygienických opatření.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA - AKTUALIZACE!

Datum: 3. 11. 2020

Sběrný dvůr v Kostelci na Hané zůstane z technických důvodů (oprava povrchu sběrného dvora) uzavřen i v tomto týdnu, a to jak ve středu 4.11., tak i v sobotu 7.11.2020.

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 2. 11. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 27. listopadu 2020 v době od 07:30 hod. do 14:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedené oblasti.

Omezení provozu sběrného dvora

Datum: 22. 10. 2020

Ve středu 28. října 2020 a v sobotu 31. října 2020 bude sběrný dvůr v Kostelci na Hané UZAVŘEN.

Uzavření budovy městského úřadu, knihovny, sportovní haly v Kostelci na Hané

Datum: 21. 10. 2020

Oznamujeme občanům, že v návaznosti na aktuální zhoršující se situaci související s pandemií COVID-19 budou městský úřad, sportovní hala a městská knihovna v Kostelci na Hané od 22. 10. 2020 pro veřejnost uzavřeny, a to po dobu trvání vládou vyhlášených mimořádných opatření.

Ke komunikaci se zaměstnanci úřadu prosím využívejte písemný, elektronický či telefonický kontakt. Podání je možno učinit vhozením písemnosti do schránky u hlavního vstupu do budovy městského úřadu.

VS pro úhradu poplatků za svoz komunálního odpadu Vám rádi sdělíme na telefonních číslech 582 374 680 a 725 132 527 nebo na emailu mupokladna@kostelecnh.cz.

Změna provozní doby Městského úřadu Kostelec na Hané od 12. 10. 2020

Datum: 9. 10. 2020

V období platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je upravena provozní doba úřadu takto:

PONDĚLÍ 8:00 - 10:00 hod. a 14:00 - 17:00 hod.
STŘEDA 8:00 - 10:00 hod. a 14:00 - 17:00 hod.

Pro podatelnu mimo tyto stanovené dny platí, že podání je možno učinit vhozením písemnosti do schránky u vstupu do budovy radnice.

Dále prosíme občany, aby ve svém zájmu úřad navštěvovali jen v neodkladných záležitostech, pokud je to možné, aby platby řešili bezhotovostně a pokud potřebují konzultaci, aby v ideálním případě využili telefonní spojení.

Žádáme občany, aby při návštěvě budovy městského úřadu nosili roušku nebo jiné ochranné pomůcky a dbali všech hygienických opatření.

NÁHRADNÍ SVOZ ODPADU - PLAST

Datum: 7. 10. 2020

Upozorňujeme občany, že z technických důvodů neproběhne ve čtvrtek 8.10.2020 vývoz žlutých nádob na plasty. Náhradní svoz bude proveden v sobotu 10.10.2020 na ranní směně (06 -14 hod).
Svoz komunálního odpadu proběhne beze změn, čili 8.10.2020 na odpolední směně.

1

SEVERNÍ INDIE - CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

Datum: 5. 10. 2020

ZRUŠENO!
Městská knihovna Kostelec na Hané Vás srdečně zve na cestovatelskou přednášku Petra Nazarova, věnovanou Severní Indii. Přednáška se uskuteční v pátek 9. října v 17:00 hodin v Městské knihovně.

#

Informace ke třídění drobného kovového odpadu

Datum: 2. 10. 2020

Město Kostelec na Hané si ve spolupráci se společností FCC Prostějov, s.r.o. připravilo novinku ve třídění odpadů z domácností. Od 1.10.2020 je možné drobný kovový odpad ukládat do žlutých kontejnerů, které původně sloužily pouze pro plast a nápojové kartony.
Drobným kovovým odpadem jsou myšleny zejména PLECHOVKY OD NÁPOJŮ A KONZERV, KOVOVÉ TUBY, ALOBAL, KOVOVÉ ZÁTKY, VÍČKA, KRABIČKY, HŘEBÍKY, ŠROUBKY, KANCELÁŘSKÉ SPONKY a další DROBNÉ KOVOVÉ ODPADY.
Na všechny žluté kontejnery na sběrných hnízdech bude v nejbližší době doplněna samolepka s informací o ukládání kovů. Třídit drobné kovy však můžete již nyní, a to jak na sběrných hnízdech, tak i do žlutých nádob, které máte v domácnosti.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY

Datum: 27. 9. 2020

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky je možné nahlásit na tato tel. číslo 725 132 527.

Oznámení o uzavření městského úřadu ve středu 30. 9. 2020

Datum: 26. 9. 2020

Oznamujeme občanům, že z technických důvodů bude městský úřad ve středu 30. září 2020 pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

1

PANAMA A KOSTARIKA - CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Datum: 14. 9. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás zve na cestovatelskou přednášku, která se uskuteční v pátek 25. září v 17 hodin v Městské knihovně. Panamou a Kostarikou Vás provedou manželé Alena a Jiří Márovi.

.

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Datum: 31. 8. 2020

Město Kostelec na Hané z důvodu realizaci přeložky vodovodního řadu oznamuje přerušení dodávky pitné vody ve čtvrtek 10. září 2020 od 8:00 - 14:00 hodin v níže uvedených oblastech.

.

Městská knihovna Kostelec na Hané - Beseda s regionální autorkou Zuzanou Švédovou

Datum: 31. 8. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás srdečně zve na besedu s regionální autorkou Zuzanou Švédovou, která se uskuteční v pátek 11. září 2020 v 17:00 hodin v Městské knihovně.

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 25. 8. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 17. září 2020 v době od 07:30 hod. do 11:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedené oblasti.

.

JAKUBSKÁ POUŤ

Datum: 14. 7. 2020

Římskokatolická farnost v Kostelci na Hané pořádá v neděli 26. července 2020 Jakubskou pouť, kterou zahájí mše svatá v 09:30 hod. Odpolední program pak bude pokračovat ve farním areálu a to od 14:30 hod.

Zobrazeno 241-270 ze 407

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23
1
24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:46

Slunce zapadá:18:38

Rychlý kontakt

Město Kostelec na Hané
Jakubské nám. 138
798 41 Kostelec na Hané

Tel. 582 373 203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz

 

Úřední dny

Pondělí: 8:00-11:30 / 12:30-17:00
Středa:   8:00-11:30 / 12:30-17:00

Počasí

dnes, čtvrtek 28. 9. 2023
polojasno 25 °C 13 °C
pátek 29. 9. zataženo 19/12 °C
sobota 30. 9. polojasno 22/10 °C
neděle 1. 10. slabý déšť 18/11 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.

Pranostika na akt. den

Přijde Václav, kamna připrav.