Město Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Aktuality

1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 23. 6. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 8. července 2020 v době od 07:30 hod. do 16:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 5. 6. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 1. července 2020 v době od 07:30 hod. do 15:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 25. 5. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 17. června 2020 v době od 07:30 hod. do 15:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

Informace pro občany – výdej kompostérů

Datum: 25. 5. 2020

Město nabízí občanům možnost pořízení plastového kompostéru. Kontakt pro bližší informace: Ing. Jiří Štěpán, tel. 582 374 091, mob. 602 477 929, email muinvestice@kostelecnh.cz.

2

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 18. 5. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 3. června 2020 v době od 07:30 hod. do 09:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 18. 5. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 3. června 2020 v době od 09:00 hod. do 11:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Datum: 18. 5. 2020

Od 25.5.2020 si mohou občané požádat o přidělení přístupových údajů do databáze vývozu odpadu pro své číslo popisné. Požádat může majitel nemovitosti (domu nebo bytové jednotky), a to emailem na mistostarosta@kostelecnh.cz. Do emailu prosím uveďte kontaktní údaje (minimálně jméno a příjmení) a číslo popisné, pro které přístupové údaje požadujete. V případě, že bude žádat osoba, která není majitelem nemovitosti, tak do emailu přiloží i písemný souhlas (např. formou plné moci) podepsaný vlastníkem nemovitosti.

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KOSTELCI NA HANÉ V OBDOBÍ OD 4. 5. – 22. 5. 2020

Datum: 30. 4. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané bude v tomto období fungovat v omezeném režimu a provoz bude obnovován postupně. Otevírací doba pro veřejnost bude v tomto období vždy v pondělí (tj. 4., 11., 18. 5.) v obvyklé době tj. od 9.00 – 17.00 hodin (polední pauza od 11.30 – 12.30).

Do knihovny můžete vstupovat pouze jednotlivě, a to s ochranou úst a dýchacích cest a po použití dezinfekce na ruce.

Vyčkejte prosím, až odejde čtenář před vámi, a dodržujte rozestupy min. 2 metry.

Přístup bude pouze k výpůjčnímu pultu a knihovna bude v tomto období sloužit především k vracení knih.

Pokud si budete chtít přece jen odnést nějakou knihu domů, informujte o tom knihovnici nejlépe předem, telefonicky či mailem (588 882 149, knihovna.kostelec@mail.cz), případně vám budou knihy nachystány na místě.

Z knihovny je možné odnést si maximálně 4 výpůjčky. Počítejte s tím, že nabídka knihovny bude v této době omezená, protože všechny vrácené knihy musí být několik dní ponechány v karanténě.

Služby, jako je kopírování, tisk, skenování dokumentů a internet pro veřejnost, nebudou dočasně poskytovány.

Děkujeme za pochopení. Jiným způsobem by nešla zajistit bezpečnost a dodržet veškerá vládní nařízení.

.

Přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 27. 4. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 25.05.2020 od 07:30 hod do 15:00 hod.

Úřední hodiny Finančního úřadu

Datum: 21. 4. 2020

Finanční úřad pro Olomoucký kraj tímto informuje veřejnost o změně úředních hodin podatelen, které jsou od 20. dubna 2020 opět v rozsahu před přijetím mimořádných opatření.

Podatelny Finančního úřadu pro Olomoucký kraj a jeho územních pracovišť v Olomouci, Šternberku, Prostějově, Přerově, Hranicích, Šumperku, Zábřehu na Moravě a Jeseníku jsou otevřeny veřejnosti v době:

Pondělí 8:00 – 17:00 hodin
Úterý 8:00 – 15:30 hodin
Středa 8:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin
Pátek 8:00 – 14:00 hodin

foto

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 14. 4. 2020

Z důvodu plánovaných údržbových a revizních prací bude v pondělí 27. dubna, v níže uvedených částech města, přerušena dodávka elektrické energie.

ZPŮSOB ÚHRADY MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V NOUZOVÉM STAVU

Datum: 8. 4. 2020

Z důvodu vyhlášení „NOUZOVÉHO STAVU A OMEZENÍ POHYBU OSOB“ doporučujeme platit poplatky na bankovní účet.

SBĚRNÝ DVŮR KOSTELEC NA HANÉ

Datum: 6. 4. 2020

Od 8.4.2020 bude sběrný dvůr v Kostelci na Hané otevřen.
Pokyny pro návštěvníky sběrného dvora v období koronavirové pandemie:

• vjezd bude vždy umožněn pouze jednotlivě a to na výzvu obsluhy sběrného dvora (SD)
• v rámci jednotlivých vjezdů prosíme o minimalizaci počtu zapojených osob (1 vozidlo=1 osoba)
• zákazníci jsou povinni se řídit pokyny obsluhy SSD
• vstup do prostoru SD bude umožněn pouze s ochrannou rouškou úst i nosu, doporučujeme i rukavice
• zákazníky prosíme o dodržování bezpečného odstupu od obsluhy a ostatních zákazníku minimálně 3m a to jak před SD, tak v prostorách SD
• zákazníky SD prosíme o dodržování základních hygienických pravidel

Náhradní termín svozu odpadů - Velikonoce 2020

Datum: 6. 4. 2020

Náhradní termín svozu odpadů - Velikonoce 2020

Ve čtvrtek 16. 4. 2020 se svoz bio odpadů neprovádí, termín svozu bude posunut o 1 den – tzn. na pátek 17.4. 2020.

Obec Určice - veřejná výzva - výběrové řízení na pozici hlavní účetní

Datum: 6. 4. 2020

Výběrové řízení na pozici hlavní účetní.

FCC - Postup jak nakládat s odpady v době epidemie!!

Datum: 27. 3. 2020

Pokyny firmy FCC ke svozu odpadů naleznete v níže uvedených dokumentech:

OZNÁMENÍ POŠTY V KOSTELCI NA HANÉ

Datum: 23. 3. 2020

Pošta v Kostelci na Hané oznamuje, že od dnešního dne se upravuje otevírací doba pro veřejnost. Otevřeno bude od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Pro seniory nad 65 let je určen čas od 8.00 do 9.00 hod.

Jídelna Kostelec na Hané - Sdělení pro občany

Datum: 21. 3. 2020


Jídelna Kostelec na Hané – Coufalová Catering s.r.o. sděluje občanům, že vzhledem k aktuální situaci není možné vydávat stravu do jídlonosičů. Strava bude vydávána pouze v jednorázových obalech, které budou pro seniory zdarma. Pro ostatní strávníky bude účtován příplatek 8,- Kč.

Aktuální informace COVID-19 1

Aktuální informace COVID-19

Datum: 20. 3. 2020

.

KORONAVIRUS - INFORMACE

Datum: 18. 3. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 18.3.2020
č. 247 a č. 249

NAŘÍZENÍ O POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

Datum: 18. 3. 2020

Ven už jedině s rouškou nebo jinou ochranou obličeje!!

Od dnešních 12 hodin vchází v účinnost Rozhodnutí hejtmana Olomoucký kraj o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochraných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Olomouckého kraje.

Tento zákaz je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášen krizový stav.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORU

Datum: 16. 3. 2020

Oznamujeme, že sběrný dvůr v Kostelci na Hané bude až do odvolání uzavřen.

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU OD 13. BŘEZNA 2020

Datum: 12. 3. 2020

V souvislosti s vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR s rozšířením onemocnění COVID-2019 se starosta města Kostelce na Hané Mgr. František Horák rozhodl úplně zrušit úřední hodiny Městského úřadu Kostelec na Hané, uzavřít městskou knihovnu, sportovní halu a sokolovnu. Rozhodnutí je účinné od 13. března 2020 až do odvolání. Veřejnost může kontaktovat zaměstnance městského úřadu prostřednictvím emailu, datové schránky, telefonicky, případně můžete zanechat dokumenty k vyřízení v poštovní schránce umístěné u hlavního vchodu budovy městského úřadu.

Přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 12. 3. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,údržbových a revizních prací - bude dne 2. dubna 2020 od 07:30 do 16:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie.

.

Klub seniorů - promítání cestopisného filmu

Datum: 18. 2. 2020

Město Kostelec na Hané - klub seniorů zve všechny seniory na promítání cestopisného filmu letem světem Skandinávií - Norsko. Uskuteční se ve čtvrtek 27.02.2020 v 15 hodin v Domově pro seniory v Kostelci na Hané.

foto

Země půlnočního slunce - cestopisná přednáška

Datum: 17. 2. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás zve na cestopisnou přednášku Zdeňka Vacka s názvem Země půlnočního slunce, která se uskuteční v pátek 28.02.2020 od 17:00 hodin v Městské knihovně Kostelec na Hané.

1

Zimní tvoření s pohádkou

Datum: 10. 2. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané zve všechny děti i jejich rodiče na zimní tvoření s pohádkou, které se uskuteční ve středu 19.02.2020 od 16:30 v Městské knihovně.

foto

Maškarní bál

Datum: 4. 2. 2020

Město Kostelec na Hané zve všechny rodiče s dětmi na maškarní bál, který se uskuteční v neděli 1. března v 15.00 hodin v sokolovně v Kostelci na Hané. Pro děti je zajištěna bohatá tombola, soutěže i tanec.

foto

Zájezd seniorů do Moravského divadla v Olomouci

Datum: 4. 2. 2020

Město Kostelec na Hané - klub seniorů Vás zve do Moravského divadla v Olomouci, na francouzskou operetu Cornevillské zvonky. Zájezd se uskuteční v úterý 21.4.2020. Odjezd autobusu od sokolovny v 17:45 hodin. Přihlašovat se je možné do 17. února na Městském úřadě v Kostelci na Hané a to v kanceláři matriky u slečny Nory Hynštové.

foto

1. MĚSTSKÝ PLES

Datum: 27. 1. 2020

Město Kostelec na Hané Vás zve na 1. Městský ples, který se uskuteční v pátek 21. února 2020 od 20:00 hodin v sokolovně v Kostelci na Hané. K tanci i poslechu zahrají Olga Lounová s kapelou a skupina Romantica. Předprodej vstupenek na pokladně Městského úřadu v Kostelci na Hané.

foto

Záhada Zlatého vlaku - přednáška v Městské knihovně Kostelec na Hané

Datum: 20. 1. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás zve na zajímavou přednášku spisovatele Milana Zacha Kučery na téma záhada Zlatého vlaku. Přednáška se uskuteční v pátek 31. ledna 2020 v 17:00 v Městské knihovně v Kostelci na Hané.

Platba poplatku za komunální odpad v roce 2020

Datum: 13. 1. 2020

Od 1. ledna 2020 platí obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Kostelce na Hané.

Dle této vyhlášky je pro rok 2020 stanovena výše sazby poplatku za komunální odpad v částce 672,- Kč na poplatníka.

Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 30. 6. 2020.

fo

Zběsilá Čína - cestovatelská přednáška v Městské knihovně Kostelec na Hané

Datum: 13. 1. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané zve na cestovatelskou přednášku Saši Ryvolové, která se uskuteční v pátek 24. ledna 2020 v 16:30 v Městské knihovně.

Úhrada poplatků za vodné a stočné v roce 2020

Datum: 3. 1. 2020

Oznamujeme občanům, že vzhledem ke změně zákona o DPH budou Služby města Kostelce na Hané vybírat poplatky za vodné a stočné až od 1. 5. 2020. Sazba u těchto poplatků se snižuje z 15 % na 10 %.

foto

Pozvání na koncert

Datum: 2. 1. 2020

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOSTELEC NA HANÉ Vás zve v neděli 19. ledna 2020 v 16.00 hodin do kostela sv. Jakuba Staršího na KONCERT KAPELY NOPROBLEM KOSTELEC NA HANÉ u příležitosti ukončení sbírky NAŠE ZVONY na poděkování všem dárcům.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 2. 1. 2020

Dne 14.1.2020 bude v čase od 7:30 - 15:00 přerušena elektrická energie v níže uvedených částech města.

Výběr poplatků v měsíci lednu 2020

Datum: 30. 12. 2019

Upozorňujeme občany, kteří přijdou platit poplatky za komunální odpad a psa hned v měsíci lednu, že tyto poplatky se, z důvodu probíhajících inventur, budou v uvedeném měsíci vybírat na pokladně městského úřadu pouze v úřední dny pondělí a středa v čase 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00.

Splatnost těchto poplatků je do 30. 6. 2020.

foto

KOŠT PÁLENEK A SLIVOVICE

Datum: 23. 12. 2019

Město Kostelec na Hané pořádá II. ročník koštu pálenek a slivovice, který se uskuteční v sobotu 25. ledna 2020 v sokolovně v Kostelci na Hané.

#

Zpívání koled u jesliček

Datum: 19. 12. 2019

Římskokatolická farnost Kostelec na Hané Vás zve na akci "Zpívání koled u jesliček", která se uskuteční 26. prosince 2019 ve 14.30 v kostele sv. Jakuba Staršího.

Provozní doba městského úřadu ve vánočním období

Datum: 18. 12. 2019

Oznamujeme občanům, že od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019 bude městský úřad uzavřen.

Provoz sběrného dvora - Vánoce, Nový rok

Datum: 16. 12. 2019

Ve středu 25. prosince 2019 a ve středu 1. ledna 2020 bude sběrný dvůr v Kostelci na Hané uzavřen.

Změna termínu svozu odpadu dne 1. 1. 2020

Datum: 13. 12. 2019

Upozorňujeme občany, u kterých probíhá pravidelný vývoz odpadu každou středu, že ve středu 1. 1. 2020 vývoz neproběhne!!

Náhradní termín tohoto vývozu se uskuteční v úterý 31. 12. 2019.

Vánoční posezení a povídání

Datum: 10. 12. 2019

Město Kostelec na Hané - klub seniorů zve všechny důchodce na Vánoční posezení a povídání, které se uskuteční v pondělí 16.12.2019 od 15:00 hodin v Domově pro seniory.

BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT

Datum: 10. 12. 2019

Římskokatolická farnost Kostelec na Hané a ZUŠ Plumlov, pobočka Kostelec na Hané, pořádají Benefiční adventní koncert, který se uskuteční v neděli 15.12.2019 v 16:00 hodin.

Vánoční trhy Flora Olomouc a vánoční trhy na Horním náměstí - zájezd

Datum: 2. 12. 2019

Město Kostelec na Hané - klub důchodců srdečně zve všechny seniory na zájezd do Olomouce na vánoční trhy, který se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince 2019. Odjezd 8:30 od sokolovny v Kostelci na Hané.

foto

Vánoční tvoření s pohádkou

Datum: 2. 12. 2019

Městská knihovna Kostelec na Hané zve všechny děti i jejich rodiče na vánoční tvoření s pohádkou, které se uskuteční ve středu 11.12.2019 v 16:30.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Datum: 20. 11. 2019

Město Kostelec na Hané zve všechny na akci Česko zpívá koledy, která se uskuteční ve středu 11. prosince od 18:00 u stromečku před radnicí. Pojďme si společně zpříjemnit adventní čas a již po deváté si společně zazpívat koledy.

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2020

Datum: 19. 11. 2019

Termíny svozu odpadu ve městě pro rok 2020.

Vzpomínkové uctění válečných obětí a útrap

Datum: 18. 11. 2019

V neděli 24.11. 2019 ve 14 hodin se uskuteční vzpomínkové uctění válečných obětí a útrap.

Vánoční Gospel aneb Vánoce plné zdraví

Datum: 18. 11. 2019

Město Kostelec na Hané Vás srdečně zve na speciální koncert, který se uskuteční v sobotu 7. prosince ve 20:00 v kostele sv. Jakuba St. v Kostelci na Hané. Jeden vylosovaný divák získá automobil ŠKODA FABIA na 3 měsíce zdarma a všichni ostatní diváci dárek ve formě zdravého mlsání. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na pokladně Městského úřadu v Kostelci na Hané.

České tajemno - přednáška v Městské knihovně Kostelec na Hané

Datum: 12. 11. 2019

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás srdečně zve na přednášku Arnošta Vašička s názvem České tajemno.

Myslivecké povídání v domově pro seniory

Datum: 6. 11. 2019

Město Kostelec na Hané - klub seniorů Vás srdečně zve na Myslivecké povídání, které se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v 15:00 hodin v Domově pro seniory Kostelec na Hané.

Městská knihovna - uzavřena

Datum: 4. 11. 2019

Z důvodu nemoci bude knihovna ve dnech 4.- 15.11.2019 uzavřena. Všechny výpůjčky byly prodlouženy do 20.11.2019. Děkujeme za pochopení.

MAXIM TURBULENC

Datum: 21. 10. 2019

Město Kostelec na Hané zve všechny děti i dospělé na koncert kapely Maxim Turbulenc. Přijďte si zatančit a zazpívat jejich nejznámější hity!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK na pokladně městského úřadu.

Přednáška - Nový Zéland

Datum: 21. 10. 2019

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás zve na přednášku Petra Nazarova na téma Nový Zéland.

Otevírací doba knihovny v pátek 18.10.2019

Datum: 15. 10. 2019

Z provozních důvodů bude městská knihovna v pátek 18.10.2019 otevřena pouze do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

BUCHTOBRANÍ

Datum: 14. 10. 2019

Město Kostelec na Hané - klub seniorů Vás srdečně zve na Buchtobraní, které se uskuteční ve čtvrtek 24. října 2019 v 15 hodin v Domově pro seniory Kostelec na Hané.

Podzimní tvoření s pohádkou

Datum: 10. 10. 2019

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás zve na podzimní tvoření s pohádkou, které se uskuteční ve středu 16.10.v 16:30 hodin.

STRAŠIDELNÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Datum: 8. 10. 2019

Město Kostelec na Hané a místní spolky Vás srdečně zvou na tradiční Strašidelný lampionový průvod, který se letos koná 25.10.2019.

Bezručovské véplaz

Datum: 8. 10. 2019

T. J. Sokol Kostelec na Hané pořádá III. ročník turistického pochodu s názvem Bezručovské véplaz. Letos podzimním Konickem.

Divadelní představení - Dobytí severního pólu

Datum: 7. 10. 2019

Zveme Vás na divadelní hru autorů Cimrmana, Smoljaka a Svěráka, která bude odehrána v sobotu 30.11.2019 od 19 hodin v sále sokolovny v Kostelci na Hané.

Klub seniorů - pozvání na výlet do Prostějova

Datum: 25. 9. 2019

Srdečně zveme všechny seniory na výlet do Prostějova, kde bude připravena ve 14:00 hodin přednáška a prohlídka centra města se zaměřením na domovní znamení.

Městská knihovna a klub seniorů Kostelec na Hané zvou na přednášku

Datum: 25. 9. 2019

Městská knihovna a klub seniorů Kostelec na Hané zvou na přednášku s názvem Duševně fit až do stovky, která se koná 3.10.2019 v 15:00 hod. v knihovně. Přednáší Ing. Jarmila Mandžuková.

foto

Mistrovství České republiky v terénní lukostřelbě dospělých a dorostu v Čechách pod Kosířem.

Datum: 17. 9. 2019

Zveme Vás na Mistrovství České republiky v terénní lukostřelbě dospělých a dorostu v Čechách pod Kosířem.

foto

Městská knihovna Kostelec na Hané zve na přednášku

Datum: 17. 9. 2019

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás zve na cestovatelskou přednášku manželů Márových. Tentokrát na téma Kanada a USA.

Pozvánka na kurzy tance

Datum: 11. 9. 2019

Zveme Vás na kurzy tance, které se budou konat v sokolovně v Kostelci na Hané pod vedením Ludvíka Zámečníka.

Městská knihovna v Kostelci na Hané

Datum: 4. 9. 2019

Zveme Vás na přednášku spisovatele Milana Zachy Kučery na téma: Kam zmizela jantarová komnata? Uskuteční se v pátek 20. září v 17 hodin v městské knihovně v Kostelci na Hané.

Bazárek dětského oblečení

Datum: 3. 9. 2019

Zveme Vás na bazárek dětského oblečení, který se bude konat 22.9.2019 v sokolovně v Kostelci na Hané.

Pohár Olomouckého kraje starších žáků

Datum: 30. 8. 2019

TJ Sokol Centrum Haná Vás zve na turnaj starších žáků v házené.

POHÁDKOVÁ CESTA KOSTELCEM

Datum: 30. 8. 2019

Srdečně Vás zveme na 4. ročník pohádkové cesty Kostelcem.

Městská knihovna - oznámení pro čtenáře

Datum: 26. 8. 2019

Městská knihovna Kostelec na Hané oznamuje čtenářům, že v pondělí 2. 9. 2019 bude z provozních důvodů otevřena až od 10.00 hod.

Pozvání na letní kino - Ženy v běhu

Datum: 20. 8. 2019

Letní kino v Kostelci na Hané.

Pozvánka na výstavu

Datum: 20. 8. 2019

Výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů v Kostelci na Hané.

Přerušení dodávky elektrické energie - městský úřad

Datum: 16. 8. 2019

Oznamujeme občanům, že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude v pondělí 19. 8. 2019 městský úřad od 7:30 do 11:30 hodin uzavřen.

Městská knihovna Kostelec na Hané - čerpání dovolené

Datum: 7. 8. 2019

Městská knihovna Kostelec na Hané oznamuje čtenářům, že ve dnech 12. - 23. 8. 2019 bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Oznámení dovolené

Datum: 31. 7. 2019

Pediatr Tenora s.r.o. oznamuje, že ve dnech 19.8 – 23.8.2019 bude ambulance dětského lékaře v Kostelci na Hané uzavřena z důvodu dovolené.

Provozní doba sběrného dvora ve středu 7. 8. 2019

Datum: 29. 7. 2019

Upozorňujeme občany, že ve středu 7. 8. 2019 bude sběrný dvůr výjimečně otevřen od 15:00 do 19:00.

Upozornění pro občany - kancelář MATRIKY uzavřena

Datum: 17. 7. 2019

Z důvodu nemoci je do konce týdne uzavřena kancelář MATRIKY. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 7. srpna 2019

Datum: 12. 7. 2019

Oznámení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 23. srpna 2019

Datum: 4. 7. 2019

Oznámení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19. srpna 2019

Datum: 1. 7. 2019

Přerušení dodávky elektrické energie dne 19.8.2019 od 7.30 do 11.00

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – POSLEDNÍ ČIPOVÁNÍ NÁDOB NA ODPAD

Datum: 1. 7. 2019

V pátek 12. 7. 2019 bude poslední příležitost na označení nádob na komunální odpad a bioodpad v domácnostech.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 15. července 2019

Datum: 26. 6. 2019

Oznámení

Ambulance dětského lékaře - čerpání dovolené

Datum: 25. 6. 2019

Ve dnech 15. 7. – 19. 7. 2019 bude ambulance dětského lékaře v Kostelci na Hané uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Dětská ambulance v nemocnici Prostějov ošetří pouze akutní případy. Potvrzení na letní tábory, zdravotní nebo řidičské průkazy apod. je nutné vyřídit s předstihem.

Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2019/2020

Datum: 25. 6. 2019

Informační leták

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 7. srpna 2019

Datum: 24. 6. 2019

Oznámení

Termíny svozů směsného komunálního odpadu a tříděných odpadů

Datum: 24. 6. 2019

Termíny svozů směsného komunálního odpadu a tříděných odpadů

#

Upozornění pro občany – ČIPOVÁNÍ POPELNIC

Datum: 11. 6. 2019

Označení nádob na komunální odpad a bioodpad

Informace pro občany – vydávání popelnic na tříděný odpad

Datum: 15. 5. 2019

V období od 20. 5. 2019 do 31. 5. 2019 budou ve sběrném dvoře, vydávány očipované nádoby na tříděný odpad do domácností.

Nabídka stavebních pozemků v Čechách pod Kosířem

Datum: 12. 4. 2019

Nabídka stavebních pozemků v Čechách pod Kosířem

Zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

Datum: 14. 3. 2019

Město Kostelec na Hané oznamuje občanům, že v katastrálním území Kostelec na Hané města Kostelec na Hané bude dne 1. 4. 2019 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním.

#

Termíny svozu BIOODPADU

Datum: 6. 3. 2019

Termíny svozu BIOODPADU

Dotazník – Plánování v oblasti vod

Datum: 8. 8. 2018

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se obrací na občany jménem Ministerstva zemědělství, ve spolupráci s nímž Vás žádají o vyplnění dotazníku týkajícího se „Plánování v oblasti vod“.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Emailový zpravodaj

Novinky e-mailem

Východ a západ slunce

Slunce vychází:04:57

Slunce zapadá:20:57

Rychlý kontakt

Město Kostelec na Hané
Jakubské nám. 138
798 41 Kostelec na Hané

Tel. 582 373 203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz

 

Úřední dny

Pondělí: 8:00-11:30 / 12:30-17:00
Středa:   8:00-11:30 / 12:30-17:00

Počasí

Počasí dnes:

12. 7. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaký červenec, takový leden.

Pranostika na akt. den

Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.