Město Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Poplatek za užívání veřejného prostranství


Obecně závázná vyhláška č. 3/2018 o místních poplatcích.

Způsob úhrady poplatku za užívání veřejného prostranství

 1. V hotovosti na pokladně MÚ - kancelář č. 2 /přízemí/.
 2. Číslo bankovního účtu: 1501940329/0800, pro bezhotovostní platbu složenkou nebo převodním příkazem. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol.

Variabilní symbol je desetimístné číslo - začínající vždy 134300xxxx, které je přiděleno poplatníkovi. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně,  je VS pro rok 2019 shodný jako v loňském roce.

*xxxx - číslo poplatníka
Lze získat na e-mailové adrese mupokladna@kostelecnh.cz, T: 582 374 680


Co je nutné znát?

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejméně 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.


Sazby pro rok 2019

Za každý i započatý m2 a každý i započatý den

 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 3 Kč
 • umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 5 Kč
 • umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč
 • provádění výkopových prací 5 Kč
 • umístění stavebních zařízení 3 Kč
 • umístění reklamních zařízení 35 Kč
 • umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5 Kč
 • umístění zařízení cirkusů 5 Kč
 • umístění skládek 5 Kč
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa 2 Kč
 • užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 2 Kč
 • užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 2 Kč
 • užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč
 • užívání veřejného prostranství pro tvorby filmových a televizních děl 10 Kč

Město stanovuje poplatek paušální částkou takto

 • umístění reklamních zařízení 200 Kč/měsíc/m2
 • umístění reklamních zařízení 1500 Kč/rok/m2

Rychlý kontakt

Město Kostelec na Hané
Jakubské nám. 138
798 41 Kostelec na Hané

Tel. 582 373 203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz

 

Úřední dny

Pondělí: 8:00-11:30 / 12:30-17:00
Středa:   8:00-11:30 / 12:30-17:00

Počasí

Počasí dnes:

16. 2. 2020

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.

Pranostika na akt. den

O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.