Město Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Poplatek za užívání veřejného prostranství


Obecně závázná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Způsob úhrady místního poplatku za užívání veřejného prostranství

 1. V hotovosti na pokladně MÚ - kancelář č. 2 (přízemí).
 2. Číslo bankovního účtu: 1501940329/0800, pro bezhotovostní platbu složenkou nebo převodním příkazem. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol.

Variabilní symbol je desetimístné číslo - začínající vždy 134300xxxx, které je přiděleno poplatníkovi.

*xxxx - číslo poplatníka
Lze získat na e-mailové adrese mupokladna@kostelecnh.cz, T: 582 374 680


Co je nutné znát?

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejméně 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.


Sazby poplatku

Za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 3 Kč
 • umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 5 Kč
 • umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč
 • provádění výkopových prací 5 Kč
 • umístění stavebních zařízení 3 Kč
 • umístění reklamních zařízení 35 Kč
 • umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5 Kč
 • umístění zařízení cirkusů 5 Kč
 • umístění skládek 5 Kč
 • užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 2 Kč
 • užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 2 Kč
 • užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč
 • užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč

Město stanovuje poplatek paušální částkou takto:

 • umístění reklamních zařízení 1500 Kč/rok

Rychlý kontakt

Město Kostelec na Hané
Jakubské nám. 138
798 41 Kostelec na Hané

Tel. 582 373 203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz

 

Úřední dny

Pondělí: 8:00-11:30 / 12:30-17:00
Středa:   8:00-11:30 / 12:30-17:00

Počasí

dnes, pondělí 2. 10. 2023
polojasno 24 °C 12 °C
úterý 3. 10. slabý déšť 23/13 °C
středa 4. 10. polojasno 17/11 °C
čtvrtek 5. 10. jasno 16/8 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.

Pranostika na akt. den

Den Marie Orodovnice - první mrazíky.