Město Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Aktuality

Zobrazeno 271-300 ze 407
.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 13. 7. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 14. srpna 2020 v době od 07:30 hod. do 14:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech

1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 23. 6. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 8. července 2020 v době od 07:30 hod. do 16:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 5. 6. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 1. července 2020 v době od 07:30 hod. do 15:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 25. 5. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 17. června 2020 v době od 07:30 hod. do 15:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

Informace pro občany – výdej kompostérů

Datum: 25. 5. 2020

Město nabízí občanům možnost pořízení plastového kompostéru. Kontakt pro bližší informace: Ing. Jiří Štěpán, tel. 582 374 091, mob. 602 477 929, email muinvestice@kostelecnh.cz.

2

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 18. 5. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 3. června 2020 v době od 07:30 hod. do 09:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 18. 5. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 3. června 2020 v době od 09:00 hod. do 11:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v níže uvedených oblastech.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Datum: 18. 5. 2020

Od 25.5.2020 si mohou občané požádat o přidělení přístupových údajů do databáze vývozu odpadu pro své číslo popisné. Požádat může majitel nemovitosti (domu nebo bytové jednotky), a to emailem na mistostarosta@kostelecnh.cz. Do emailu prosím uveďte kontaktní údaje (minimálně jméno a příjmení) a číslo popisné, pro které přístupové údaje požadujete. V případě, že bude žádat osoba, která není majitelem nemovitosti, tak do emailu přiloží i písemný souhlas (např. formou plné moci) podepsaný vlastníkem nemovitosti.

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KOSTELCI NA HANÉ V OBDOBÍ OD 4. 5. – 22. 5. 2020

Datum: 30. 4. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané bude v tomto období fungovat v omezeném režimu a provoz bude obnovován postupně. Otevírací doba pro veřejnost bude v tomto období vždy v pondělí (tj. 4., 11., 18. 5.) v obvyklé době tj. od 9.00 – 17.00 hodin (polední pauza od 11.30 – 12.30).

Do knihovny můžete vstupovat pouze jednotlivě, a to s ochranou úst a dýchacích cest a po použití dezinfekce na ruce.

Vyčkejte prosím, až odejde čtenář před vámi, a dodržujte rozestupy min. 2 metry.

Přístup bude pouze k výpůjčnímu pultu a knihovna bude v tomto období sloužit především k vracení knih.

Pokud si budete chtít přece jen odnést nějakou knihu domů, informujte o tom knihovnici nejlépe předem, telefonicky či mailem (588 882 149, knihovna.kostelec@mail.cz), případně vám budou knihy nachystány na místě.

Z knihovny je možné odnést si maximálně 4 výpůjčky. Počítejte s tím, že nabídka knihovny bude v této době omezená, protože všechny vrácené knihy musí být několik dní ponechány v karanténě.

Služby, jako je kopírování, tisk, skenování dokumentů a internet pro veřejnost, nebudou dočasně poskytovány.

Děkujeme za pochopení. Jiným způsobem by nešla zajistit bezpečnost a dodržet veškerá vládní nařízení.

.

Přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 27. 4. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 25.05.2020 od 07:30 hod do 15:00 hod.

Úřední hodiny Finančního úřadu

Datum: 21. 4. 2020

Finanční úřad pro Olomoucký kraj tímto informuje veřejnost o změně úředních hodin podatelen, které jsou od 20. dubna 2020 opět v rozsahu před přijetím mimořádných opatření.

Podatelny Finančního úřadu pro Olomoucký kraj a jeho územních pracovišť v Olomouci, Šternberku, Prostějově, Přerově, Hranicích, Šumperku, Zábřehu na Moravě a Jeseníku jsou otevřeny veřejnosti v době:

Pondělí 8:00 – 17:00 hodin
Úterý 8:00 – 15:30 hodin
Středa 8:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin
Pátek 8:00 – 14:00 hodin

foto

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 14. 4. 2020

Z důvodu plánovaných údržbových a revizních prací bude v pondělí 27. dubna, v níže uvedených částech města, přerušena dodávka elektrické energie.

ZPŮSOB ÚHRADY MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V NOUZOVÉM STAVU

Datum: 8. 4. 2020

Z důvodu vyhlášení „NOUZOVÉHO STAVU A OMEZENÍ POHYBU OSOB“ doporučujeme platit poplatky na bankovní účet.

SBĚRNÝ DVŮR KOSTELEC NA HANÉ

Datum: 6. 4. 2020

Od 8.4.2020 bude sběrný dvůr v Kostelci na Hané otevřen.
Pokyny pro návštěvníky sběrného dvora v období koronavirové pandemie:

• vjezd bude vždy umožněn pouze jednotlivě a to na výzvu obsluhy sběrného dvora (SD)
• v rámci jednotlivých vjezdů prosíme o minimalizaci počtu zapojených osob (1 vozidlo=1 osoba)
• zákazníci jsou povinni se řídit pokyny obsluhy SSD
• vstup do prostoru SD bude umožněn pouze s ochrannou rouškou úst i nosu, doporučujeme i rukavice
• zákazníky prosíme o dodržování bezpečného odstupu od obsluhy a ostatních zákazníku minimálně 3m a to jak před SD, tak v prostorách SD
• zákazníky SD prosíme o dodržování základních hygienických pravidel

Náhradní termín svozu odpadů - Velikonoce 2020

Datum: 6. 4. 2020

Náhradní termín svozu odpadů - Velikonoce 2020

Ve čtvrtek 16. 4. 2020 se svoz bio odpadů neprovádí, termín svozu bude posunut o 1 den – tzn. na pátek 17.4. 2020.

Obec Určice - veřejná výzva - výběrové řízení na pozici hlavní účetní

Datum: 6. 4. 2020

Výběrové řízení na pozici hlavní účetní.

FCC - Postup jak nakládat s odpady v době epidemie!!

Datum: 27. 3. 2020

Pokyny firmy FCC ke svozu odpadů naleznete v níže uvedených dokumentech:

OZNÁMENÍ POŠTY V KOSTELCI NA HANÉ

Datum: 23. 3. 2020

Pošta v Kostelci na Hané oznamuje, že od dnešního dne se upravuje otevírací doba pro veřejnost. Otevřeno bude od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Pro seniory nad 65 let je určen čas od 8.00 do 9.00 hod.

Jídelna Kostelec na Hané - Sdělení pro občany

Datum: 21. 3. 2020


Jídelna Kostelec na Hané – Coufalová Catering s.r.o. sděluje občanům, že vzhledem k aktuální situaci není možné vydávat stravu do jídlonosičů. Strava bude vydávána pouze v jednorázových obalech, které budou pro seniory zdarma. Pro ostatní strávníky bude účtován příplatek 8,- Kč.

Aktuální informace COVID-19 1

Aktuální informace COVID-19

Datum: 20. 3. 2020

.

KORONAVIRUS - INFORMACE

Datum: 18. 3. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 18.3.2020
č. 247 a č. 249

NAŘÍZENÍ O POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

Datum: 18. 3. 2020

Ven už jedině s rouškou nebo jinou ochranou obličeje!!

Od dnešních 12 hodin vchází v účinnost Rozhodnutí hejtmana Olomoucký kraj o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochraných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Olomouckého kraje.

Tento zákaz je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášen krizový stav.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORU

Datum: 16. 3. 2020

Oznamujeme, že sběrný dvůr v Kostelci na Hané bude až do odvolání uzavřen.

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU OD 13. BŘEZNA 2020

Datum: 12. 3. 2020

V souvislosti s vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR s rozšířením onemocnění COVID-2019 se starosta města Kostelce na Hané Mgr. František Horák rozhodl úplně zrušit úřední hodiny Městského úřadu Kostelec na Hané, uzavřít městskou knihovnu, sportovní halu a sokolovnu. Rozhodnutí je účinné od 13. března 2020 až do odvolání. Veřejnost může kontaktovat zaměstnance městského úřadu prostřednictvím emailu, datové schránky, telefonicky, případně můžete zanechat dokumenty k vyřízení v poštovní schránce umístěné u hlavního vchodu budovy městského úřadu.

Přerušení dodávky elektrické energie

Datum: 12. 3. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,údržbových a revizních prací - bude dne 2. dubna 2020 od 07:30 do 16:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie.

.

Klub seniorů - promítání cestopisného filmu

Datum: 18. 2. 2020

Město Kostelec na Hané - klub seniorů zve všechny seniory na promítání cestopisného filmu letem světem Skandinávií - Norsko. Uskuteční se ve čtvrtek 27.02.2020 v 15 hodin v Domově pro seniory v Kostelci na Hané.

foto

Země půlnočního slunce - cestopisná přednáška

Datum: 17. 2. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané Vás zve na cestopisnou přednášku Zdeňka Vacka s názvem Země půlnočního slunce, která se uskuteční v pátek 28.02.2020 od 17:00 hodin v Městské knihovně Kostelec na Hané.

1

Zimní tvoření s pohádkou

Datum: 10. 2. 2020

Městská knihovna Kostelec na Hané zve všechny děti i jejich rodiče na zimní tvoření s pohádkou, které se uskuteční ve středu 19.02.2020 od 16:30 v Městské knihovně.

foto

Maškarní bál

Datum: 4. 2. 2020

Město Kostelec na Hané zve všechny rodiče s dětmi na maškarní bál, který se uskuteční v neděli 1. března v 15.00 hodin v sokolovně v Kostelci na Hané. Pro děti je zajištěna bohatá tombola, soutěže i tanec.

foto

Zájezd seniorů do Moravského divadla v Olomouci

Datum: 4. 2. 2020

Město Kostelec na Hané - klub seniorů Vás zve do Moravského divadla v Olomouci, na francouzskou operetu Cornevillské zvonky. Zájezd se uskuteční v úterý 21.4.2020. Odjezd autobusu od sokolovny v 17:45 hodin. Přihlašovat se je možné do 17. února na Městském úřadě v Kostelci na Hané a to v kanceláři matriky u slečny Nory Hynštové.

Zobrazeno 271-300 ze 407

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23
1
24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:46

Slunce zapadá:18:38

Rychlý kontakt

Město Kostelec na Hané
Jakubské nám. 138
798 41 Kostelec na Hané

Tel. 582 373 203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz

 

Úřední dny

Pondělí: 8:00-11:30 / 12:30-17:00
Středa:   8:00-11:30 / 12:30-17:00

Počasí

dnes, čtvrtek 28. 9. 2023
polojasno 25 °C 13 °C
pátek 29. 9. zataženo 19/12 °C
sobota 30. 9. polojasno 22/10 °C
neděle 1. 10. slabý déšť 18/11 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Září víno vaří - říjen víno pijem.

Pranostika na akt. den

Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.